Cựu sinh viên Nguyễn Văn Hải làm việc tại Furama resort