Kế toán - Kiểm toán (Đại học)

1.   Mục tiêu đào tạo

Kiểm toán Kế toán Tài chính
 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán.
 • Kiểm toán các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo kiểm toán.
 • Lập chứng từ kế toán chính xác
 • Lập sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáoquyết toán thuế
 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kế toán tổng hợp: Trở thành kế toán tổng hợp và thành thạo các phần hành kế toán như: Kế toán thanh toán, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương-các khoản theo lương, Kế toán chi phí SX-giá thành sản phẩm, Kế toán bán hàng, Kế toán thuế ở các loại hình doanh nghệp, các công ty, các cơ quản lý nhà nước…
 • Chuyên viên tài chính
 • Trợ lý kiểm toán
 • Nghiên cứu và trợ giảng: Có khả năng nghiên cứu và trợ giảng kế toán ở các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc tài chính
 • Kiểm toán viên
 • Nghiên cứu và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu vàgiảng dạy kế toán ở các trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở nghiên cứu. Có thể đảm nhận nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính và kiểm toán.

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
 • Kỹ năng: Tiếp tục phát triển, hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp: quản lý lãnh đạo kế toán, tài chính, kiểm toán, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giao tiếp bằng tiếng Anh và khả năng sử dụng tin học trong công việc.
 • Nghiệp vụ:
  • Tiếp tục rèn luyên nâng cao kỹ năng tay nghề về kế toán, tài chính và kiểm toán.
  • Tiếp tục tham gia học các chứng chỉ nâng cao nghề nghiệp kiểm toán, kế toán trưởng, chứng chỉ phân tích tài chính...
 • Người học có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ sau đại học trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần chuyên ngành đã học, để đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp. Phát triển nghề: Sinh viên tiếp tục học thêm các nghành nghề khác ở bậc đại học hoặc sau đại học.

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Kiểm toán BA33055 Lý thuyết kiểm toán

SV phải thành thạo các kỹ năng:

 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán.
 • Kiểm toán các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo kiểm toán (Học sau nghề kế toán)
BA33046 Kiểm toán tài chính
  Thực hành nghề kiểm toán
Kế toán BB23005 Nguyên lý kế toán

SV phải thành thạo các kỹ năng:

 • Lập chứng từ kế toán
 • Lập sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo quyết toán thuế
BA33116 Thuế Nhà nước
BA33030 Kế toán tài chính 1
BA33031 Kế toán tài chính 2
BA33032 Kế toán tài chính 3
BA33033 Kế toán tài chính 4
BA33029 Kế toán quản trị
BA35118 Thực hành nghề kế toán
BA33026 Kế toán công ty
BA33027 Kế toán hành chính sự nghiệp
BA33025 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tài chính BA33059 Lý thuyết tài chính – tiền tệ

SV phải thành thạo các kỹ năng:

 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính. (Học sau nghề kế toán)
BA33102 Thanh toán quốc tế
BA33098 Tài chính doanh nghiệp
BA32069 Phân tích hoạt động kinh doanh
BA33070 Phân tích tài chính DN
BA31015 Thực hành nghề tài chính