TB thời gian tập huấn của Tập đoàn Empire Inc Holdings – Singapore

Các bạn SV có tên trong danh sách dưới đây đã vượt qua vòng phỏng vấn của Tập đoàn Empire Inc Holdings – Singapore để được làm việc cho tập đoàn (Theo danh sách kèm theo). 

Thời gian: Từ 14h00 - 17h00 ngày thứ 5- 20/12/2018

Địa điểm: Phòng thực hành tầng 1-Đại học Đông Á

Các bạn tham dự đầy đủ và đúng thời gian trên nhé!

(11h00 ngày 20/12/2018 các bạn tập trung về phòng thực hành Tầng 1 để chụp hình lưu niệm với tập đoàn Empire Inc Holdings – Singapore)