Với vai trò như “xương sống của nền kinh tế”, Tài chính – Ngân hàng là mảnh đất màu mỡ cho hàng nghìn cơ hội việc làm hấp dẫn