[Bài dich]: Trong Kế toán tiền mặt là gì?

Kế toán chia làm kế toán tiền mặt, kế toán tiền lương vậy Trong kế toán tiền mặt là gì? Chức năng và nhiệm vụ của kế toán tiền mặt

Tiền mặt là các tài sản thanh khoản cao nhất và là quan trọng đối với khả năng thanh toán của một công ty

Từ góc độ kế toán, tiền mặt là chất lỏng nhất tài sản một công ty có thể sở hữu. Một số dư tiền mặt chỉ ra rằng một công ty có tiền mặt và có thể sử dụng tiền đó tuy nhiên nó muốn.

Tiền mặt bao gồm nhiều hơn chỉ là hóa đơn truyền thống vật lý và tiền xu. Tiền có thể bao gồm bất kỳ loại tiền tệ khác, cũng như kiểm tra khoán chưa lưu ký và số tiền trong tài khoản hiện tại.

Tiền trong kế toán

Tiền mặt được phân loại như là một tài sản hiện tại trên bảng cân đối và do đó được tăng lên ở phía bên nợ và giảm ở phía bên tín dụng.

Tiền thường sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của phần tài sản hiện tại của bảng cân đối vì các mặt hàng này được liệt kê theo thứ tự thanh khoản.

Bất kỳ tài sản có thể được thanh lý để tiền mặt trong vòng một năm có thể được bao gồm như là tiền mặt, chúng được gọi là "tương đương tiền".

Trường hợp nào tiền đến từ đâu?

Tiền được tạo ra từ việc bán hàng hoá, dịch vụ. Nó cũng có thể đến từ các nhà đầu tư, các quỹ cá nhân của giám đốc hoặc chủ sở hữu, hoặc có thể được vay vốn từ ngân hàng.

Là phương pháp đơn giản nhất để trao đổi thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ, tiền mặt cung cấp một cách nhanh chóng, đáng tin cậy, và không phức tạp để hoàn thành một giao dịch. Nó cũng là một tài sản hữu ích vì nó vẫn giữ được giá trị thị trường theo thời gian.

Báo cáo ngân lưu cung cấp một phác thảo của các tiền vào và ra trong một công ty và là một phần quan trọng của quản lý tài chính doanh nghiệp. Thông tin này được sử dụng để tạo một báo cáo lưu chuyển tiền mặt, một tài liệu rất quan trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Nhược điểm của tiền mặt

Làm thế nào có thể tiền mặt là một điều xấu? Khi tài sản thanh khoản cao nhất, một cách đáng tin cậy và ngay lập tức nhận được thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể có thực sự có bất kỳ âm?

Không may là đúng vậy. Tiền không đến mà không có một nhược điểm hơi rõ ràng. Các doanh nghiệp giữ một lượng lớn các hóa đơn giấy trên cơ sở có nguy cơ của hành vi trộm cắp.

Tiền cũng có thể bị lạm phát. Lạm phát xảy ra trong nền kinh tế khi giá tăng, có nghĩa là mỗi ghi chú mang giá trị ít hơn so với trước đây. Điều này được gọi là "sức mua".