Đề tài nghiên cứu khoa học - sinh viên

 

STT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp/Khoa Giảng viên hướng dẫn
Năm 2019 - 2020
1 Hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi ở các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng Huỳnh Thị Bích Ngọc
Huỳnh Thụy Hồng Thắm
AC16A1 ThS. Phạm Thị Nhung
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành Phạm Thị Thùy Linh
Doãn Thị Thảo
AC16A1 ThS. Trương Văn Trí
3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp du lịch TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Mạnh
Bùi Thị Ngọc Anh
AC16A1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Thu Oanh
AC16A1 ThS.Nguyễn Thị Thanh Vân
5 Nghiên cứu ảnh hưởng sự thay đổi các ước tính kế toán đến lợi nhuận – các doanh nghiệp du lịch TP Đà Nẵng Phan Thị Diệu Linh
Hồ Văn Hiếu
AC16A1 ThS. Nguyễn Thị Phương THảo
6 Một số giải pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng và thu tiền Bùi Thị Thanh Sen
Phạm Thị Bích Dung
AC16A1 ThS.Nguyễn Thị Thanh Vân
7 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Ngân hàng ở TP Đà Nẵng để gửi tiền tiết kiệm Lê Thị Kim Thương
Võ Thị Thu Hồng
Trần Thị Tuyết Sương
Nguyễn Văn Tiến
FB17A1 ThS. Trần Thị Thái Hằng
8 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành cao su niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Thị Trâm
Nguyễn Thị Mỹ Linh
FB17A1 ThS. Trần Thị Kim Anh
9 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng Võ Thị Tiếng
Bùi Thị Thu Hằng
AC18B1 ThS. Trương Văn Trí
10 Một số giải pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng và thanh toán Nguyễn Thị Diệu Hiền
Lê Hồng Khiêm
AC18B1 ThS.Nguyễn Thị Thanh Vân
11 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành Lê Thị Liễu
Nguyễn Thị Lộc
AC18B1
AC18B1..
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
12 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành Nguyễn Vũ Hàn Ny
Lê Thị Hồng Liên
AC18B1
AC18B1.
ThS. Phạm Thị Nhung
13 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Đinh Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Mỹ Linh
AC17C1.
AC17C1..
ThS. Phạm Thị Nhung
Năm 2018 - 2019
1 Một số giải pháp hoàn thiện việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp Lê Nguyễn Hà Linh KT15A1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC tại Công ty Cổ phần Việt - Séc Nguyễn Văn Dưỡng AC16A301. ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
3 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Danh An Phát Nguyễn Thị Tiểu My
Bùi Thị Kim Hương
AC17B1.. ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
4 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Lưu Thị Diệu Hiền AC17B1.. ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
5 Định vị thương hiệu ngân hàng thông qua đánh giá dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với thẻ ATM Trần Thị Phương Chân
Lê Thị Hằng
FB16A1 ThS. Dương Công Danh
6 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý S.I.G.M.A Phan Thị Bảo Ngọc AC17B1.. ThS. Lê Thị Lệ Huyền
7 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phước Đức Trần Khánh Ly
Phạm Thị Hoài
KT15A1.1 ThS. Lê Thị Lệ Huyền
8 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thuận Phước Lê Thị Thu Nga AC16A301 ThS. Lê Thị Lệ Huyền
9 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV vận tải du lịch Ánh Phượng Phạm Thị Thu Hiếu AC17E1 ThS. Lê Thị Lệ Huyền
10 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty TNHH Phú Lộc Lê Thị Kim Thảo
Trần Thị Bích Thủy
AC16A301 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
11 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty TNHH MTV Toàn Hiếu Nguyễn Thị Diệu
Nguyễn Hải Tùng Linh
KT15A1.1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
12 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV NF Overseas Engineering Việt Nam Nguyễn Xuân Hà AC16G1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
13 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật KS Hotefcoo Đặng Thị Thanh Tuyền AC16A301 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
14 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung trung bộ Nguyễn Văn Nhật Tân
Hoàng Sơn Tùng
AC17B1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
15 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Ý Lê Thị Mỹ Lan AC16A301.. ThS. Phạm Thị Nhung
16 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP TV&XL Chuẩn Phát Trịnh Thị Linh AC17B1 ThS. Phạm Thị Nhung
17 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP ô tô Quang Hùng Văn Thị Phương Trinh
Nguyễn Hồng Nở
AC17B1. ThS. Phạm Thị Nhung
18 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM&DV Trường Đại Nguyễn Thị Thùy Linh
Hồ Thị Hiền Trang
KT15A1 ThS. Phạm Thị Nhung
19 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Lộc Nguyễn Thị Hồng Lâm AC16A301 ThS. Trương Văn Trí
20 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng Quảng Đại Nguyễn Thị Thúy
Trương Trần Như Ngọc
Nguyễn Lê Việt Anh
AC17B1 ThS. Trương Văn Trí
21 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại một số công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Trần Quang Huy
Tô Văn Thông
KT15A1 ThS. Trương Văn Trí
Năm 2017 - 2018
1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thông kiểm soát nội bộ quy trình bán hành tại Doanh nghiệp Tư nhân TM Minh Trung Đỗ Ngọc Thanh
Nguyễn Khánh Huyền
Lê Thị Thùy Nhi
Nguyễn Thị Xuân Thảo
Nguyễn Thị Kiều Lan
Tài chính - Kế toán ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thạch Hãn Nguyễn Thị Ánh
Đỗ Thị Ngân Giang
Nguyễn Thị Lành
Tài chính - Kế toán ThS. Lê Thị Lệ Huyền
3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty quảng cáo Mỹ thuật Quốc Cường Hoàng Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Hoài Mơ
Tài chính - Kế toán ThS. Lê Thị Lệ Huyền
4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu tiêu thụ tại công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam Hứa Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Trần Trà My
Nguyễn Minh Toàn
Tài chính - Kế toán ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
5 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng - thu tiền tại công ty cổ phần TNHH TM và DV Minh Toàn Nguyễn Thị Xuân Thảo
Lê Thị Thùy Nhi
Nguyễn Thị Kiều Lan
Tài chính - Kế toán ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
6 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thủy sản tại công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng Trần Ngọc Nữ
Nguyễn Khánh Huyền
Tài chính - Kế toán ThS. Lê Thị Lệ Huyền
7 Solution for operating cost management at Da Nang shipbuilding joint stock company Nguyễn Thị Phương Trang
Nguyễn Thị Trường
Nguyễn Thị lan Anh
Tài chính - Kế toán ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
8 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Quốc Hùng Hà Thị Hằng Tài chính - Kế toán ThS. Phạm Thị Nhung
9 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng dân dụng Olympia Nguyễn Hoài Nam
Phạm Thị Kim Mơ
Tài chính - Kế toán ThS. Phạm Thị Nhung
10 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hùng Hoàng Đình Khắp
Phạm Thị Trà
Văn Thanh Sơn
Tài chính - Kế toán ThS. Trương văn Trí
11 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng Nguyễn Thị Ngọc Lan Tài chính - Kế toán ThS. Trương văn Trí
12 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bình Tính Võ Xuân Tiến
Bùi Thị Hải Nhi
Tài chính - Kế toán ThS. Phạm Thị Nhung
13 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bá Thuận Nguyễn Thị Hảo
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Tài chính - Kế toán ThS. Phạm Thị Nhung
Năm 2016 - 2017
1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Phạm Thị Rạng
Phạm Anh Thái
KT15A2.2 ThS.Phạm Thị Nhung
2 Hoàn thiện công tác Kế toán Lưu chuyển Hàng hóa tại DNTN Minh Trân Lê Thị Minh Trang
Bùi Thị Thùy Trang
KT15A2.2 ThS.Lê Thị Lệ Huyền
3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN TM&DV Tú Phương Nguyễn Cẩm Dung
Lê Hải Lý
Nguyễn Thị Thu Phương
KT15A2.2. ThS.Trương Văn Trí
4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất và thương mại BQ Hoàng Lê Bảo Trâm
Trần Lê Hoàng Khánh
KT13A1.1 ThS.Trương Văn Trí
5 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng Dương Tố Nga KT13A1.1 ThS.Phạm Thị Nhung
6 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành Trần Diệu Thơ KT13A1.1 ThS.Lê Thị Lệ Huyền
7 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cà Phê 716 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Đường Thị Thanh Huyền
KT13A1.1 ThS.Phạm Thị Xuân Thuyên
Năm 2015 - 2016
1 Hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Trịnh Thị Thảo Trang
Trần Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
KT12A1.1 ThS.Phạm Thị Nhung
2 Những giải pháp nâng cao tính hiệu quả cho việc lập và sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty Nguyễn Thị Phương Linh
Lê Thị Phương
KT12A1.1 ThS.Phạm Thị Xuân Thuyên
3 Tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Trương Quốc Thịnh KT12A3.1 ThS.Trương Văn Trí
4 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp Kim Thị Anh KT13A3.1 ThS. Lê Thị Lệ Huyền
5 Hoàn thiện kế toán NVL và CCDC Trần Hữu Hùng KT13A3.1 ThS.Phạm Thị Nhung
6 Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành theo phương pháp ABC Nguyễn Thị Thùy Nhung
Nguyễn Thị Nhật Khuyên
Nguyễn Thị An Giang
Lê Thị Minh Trang
KT14A2.1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
7 Nghiên cứu về một số chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt Nam, xu hướng phát triển của chuẩn mực kế toán Việt Nam Phạm Nhật Trang
Lê Thị Mỹ Lệ
Lê Thị Tình
KT14A2.1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
8 Thực hiện phân tích tài chính Lê Thị Như Thảo KT14A2.1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
9 Kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty xây dựng Trần Thị Hoài Thu
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Tán Lê Thùy Tín
KT14A2.2 ThS. Lê Thị Lệ Huyền
10 Thiết kế các thủ tục kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp và vận tải Nguyễn Thị Thành Lợi
Đặng Thị Hường
Nguyễn Thị Hữu
KT14A2.2 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
11 Điều chỉnh lợi nhuận trong doanh nghiệp Trần Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thanh Hương
KT14A2.2 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
12 Ứng dụng phần mềm MISA vào mô hình kế toán ảo Đậu Phương Dung
Trương Mỹ Trinh
Nguyễn Hoàng Dung
KT14A2.2 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
13 Tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Phạm Thị Bình Nguyên
Phạm Thị Thanh Nhã
KT14A2.3 ThS.Trương Văn Trí
14 Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Nguyễn Thị Kim Ánh
Nguyễn Thị Thùy Dung
Hoàng Thị Ý Nhi
KT14A2.3 ThS.Trương Văn Trí
Năm 2014 - 2015
1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Nguyễn Thị Dung
Ngô Thị Hàng
Đặng Thị Tuyết Linh
KT12A3.1 ThS. Phạm Thị Xuân Thuyên
2 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản cố định Nguyễn Thị Hạnh KT12A3.3 ThS. Trương Văn Trí
3 Giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Nguyễn Thị Lương
Dương Thị Mận
KT12A3.2 ThS. Trần Hữu Tuyên
4 Kế toán phải thu - phải trả khách hàng và giải pháp quản ký công nợ hiệu quả Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Nguyễn Thị Minh Tài
Nguyễn Thị Thao
KT12A3.2 ThS. Trần Hữu Tuyên
5 Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ Đặng Thị Thao KT12A3.1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Đỗ Hồng Yến KT12A3.1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Năm 2013 - 2014
1 So sánh chế độ kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán Việt Nam Lê Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Minh Vương
Võ Thị Kim Loan
11CDKT4A Đỗ Thị Hải
2 Nghiên cứu các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tp Đà Nẵng Lê Thị Dư Hoa
Võ Thị Linh
Lê Thị Phương Dung
11CDKT2A Nguyễn Thị Minh Trang
3 Hoàn thiện phương pháp tính khấu hao, phân bổ và trích trước chi phí áp dụng cho doanh nghiệp Nguyễn Thị Vân Thảo
Trương Thị Tâm
Trần Thị Tố Nga
Nguyễn Thị Song Thương
Nguyễn Thị Nhật Nam
11CDKT2A
11CDKT2A
11CDKT2A
11CDKT2A
11TLKT1A
Nguyễn Thị Thanh Vân
4 Giá thành và phương pháp tính giá và thiết kế các bảng tính giá cho doanh nghiệp Trương Thị Thúy Ngân
Đoàn Thị Hồng Thắm
Nguyễn Thị Thu
Lê Thị Hương
Mai Thị Lê
Nguyễn Huỳnh Anh Nhàn
11CDKT1A Nguyễn Thị Phương Thảo
5 Ứng dụng kế toán quản trị vào quản trị chi phí cho doanh nghiệp Đào Thi Ngọc Nga
Trần Thi Thúy An
Thân Thị Hồng Sương
Tán Lê Thùy Tín
Nguyễn Thị Thành Lợi
11CDKT3A Phạm Thị Xuân Thuyên
6 Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, xu hướng phát triển của hệ thống chuẩn mực kế toán Nguyễn Thị Hoa Mai
Vũ Thị Phương
Phan Thị Kiều Anh
Nguyễn Thị Thảo Hiền
10DHKT2A Phạm Thị Nhung
7 Phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp ở Việt Nam Hoàng Thị Thanh Thủy
Lê Thị Minh Châu
10DHKT1A Phạm Thị Nhung
8 Hoàn thiện việc ứng dụng các phương pháp tính giá và thiết kế các bảng tính giá cho doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Thúy Trang
Ngô Thị Thu Hòa
10DHKT2A Trần Thị Thanh Nga
9 Cách tính thuế GTGT và quá trình áp dụng và chuyển chuyển đổi phần kê khai quyết toán thuế ở doanh nghiệp Mai Thị Giang
Trần Thị Hương
Hoàng Thị Kim Loan
Hoàng Thị Thủy
Trần Thị Tuyết Nga
10DHKT1A Trương Văn Trí
10 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Dược 02 Phan Đình Phùng, Tp Đà Nẵng Nguyễn Thị Nhi
Phan Thị Xuân Tuyền
Phan Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Huyền Trang
Hoàng Thị Ánh Nguyệt
10DHKI1A
10DHKI1A
10DHKT2A
10DHKI1A
10DHKI1A
Trần Thị Thanh Nga
11 Lập dự toán tổng thể tại doanh nghiệp Nguyễn Thi Lài
Nguyễn Thị Nhạn
Trương Thị Hồng Hồng
Bùi Thị Linh Trang
11DHKT1A Trương Văn Trí
12 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC Lê Thị Hà 10DHKI1A Trần Thị Nở