CHƯƠNG TRÌNH TÂN SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN UDA

🌷CHƯƠNG TRÌNH TÂN SINH VIÊN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN UDA 🌷

💐Một trong những hoạt động thường niên của khoa Tài chính Kế toán - Đại học Đông Á là chương trình chào đón Tân sinh viên. Chương trình này nhằm giúp cho tân SV giao lưu cùng Lãnh đạo khoa, Quý Doanh nghiệp, GV và các SV khoá trước. Chương trình này cũng nhằm giúp cho các tân SV:

     🌲Hiểu rõ về sứ mạng, tầm nhìn, hiểu rõ về logo Hoa Anh Đào và ý nghĩa của từ “THÀNH CÔNG” trong bộ tiêu chí Văn hóa Đại học Đông Á.

     🌲Hiểu rõ về Văn hoá Đại học Đông Á để thực hiện tốt văn hóa chào hỏi, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có văn hóa ứng xử đúng đắn trên mạng xã hội.

     🌲Hiểu rõ CTĐT, các năng lực đạt được sau khi học xong CTĐT và kế hoạch thực hiện CTĐT.

     🌲Thấu hiểu được bản thân để định vị và định hướng phát triển cho mình trong học tập và công việc tương lai.

💐Chương trình có sự tham gia của đại diện các DN nhằm chia sẻ năng lực cần thiết và cơ hội việc làm của SV Tài chính - Kế toán trong tương lai:

     - Ông Nguyễn Tấn Thành - Kế Toán Trưởng Cty TVTK 533 (Cienco5)

     - Ông Nguyễn Đức Min - Giám Đốc Ngân hàng Quốc tế VIB Sông Hàn

💐Khoa Tài chính Kế toán - Đại học Đông Á xin chúc mừng các tân SV được vinh danh khi có điểm xét tuyển cao nhất vào khoa Tài chính Kế toán UDA 2022:

     - SV Nguyễn Thị Lệ Hoa lớp AC22B😍

     - SV Nguyễn Thị Thanh lớp AC22A😍

     - SV Cao Thị Ngọc Mai lớp FB22A😍

     - SV Phạm Thị Mỹ Duyên lớp FB22A😍

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ chương trình