Chuyến tham quan thực tế Doanh nghiệp của sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng

Khoa Tài chính kế toán tổ chức chuyến đi thực tế Doanh nghiệp cho sinh viên năm 1 tại ngân hàng Woori Bank nhằm tạo điều kiện cho SV năm 1 được tìm hiểu về môi trường làm việc thực tế tại Ngân hàng, các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, được hiểu rõ thêm về ngành học từ đó tiếp thêm động lực để sinh viên hoàn thành thật tốt 4 năm học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Đông Á