Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải tuyển chuyên viên Kế toán sản xuất

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam.

Hiện nay, công ty cần tuyển vị trí CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT (Làm việc tại Lào/Campuchia)
- SỐ LƯỢNG: 20

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
- Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
- Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản…
- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
- Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN, YÊU CẦU:
- Làm việc tại Lào/ Campuchia.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán.
- Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TẠI LINK: https://bitly.com.vn/o43a3p