CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG UDA 2022

🔔🔔🔔 CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG UDA 2022 🔔🔔🔔

🔔 Cuộc thi Rung chuông vàng đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo sân chơi học tập và giao lưu cho tất cả các SV ngành Tài chính Ngân hàng

🎉 Chúc mừng bạn đã giành được Chuông Vàng 🔔 của chúng ta

🎉 Chúc mừng các lớp đã giành được rất nhiều giải cá nhân và tập thể