Đề tài NCKH: Đánh giá và lựa chọn hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng

Đối với những người làm công tác kế toán thì việc nắm vững các kiến thức về mỗi loại hình kế toán là một yêu cầu cơ bản khi làm việc...

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều hình thức kế toán được áp dụng trong các doanh nghiệp khác nhau: Hình thức kế toán Nhật ký chung, hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái, hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ, hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ. Việc áp dụng hình thức kế toán này hay hình thức kế toán khác là tùy thuộc vào quy mô và đặc điểm sản xuất hay sử dụng vốn của cơ quan doanh nghiệp.Vấn đề cần đặc biệt tôn trọng ở đây là: Việc tổ chức sổ sách kế toán trong mỗi cơ quan, xí nghiệp cần thống nhất theo một trong các hình thức kế toán trên và khi đã lựa chọn một hình thức kế toán để áp dụng trong doanh nghiệp thì nhất thiết phải tuân thủ mọi nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán đó về mặt: số lượng, kết cấu các loại sổ sách, mối quan hệ và sự kết hợp giữa các loại sổ sách, trình tự và kỹ thuật ghi chép các loại sổ sách.

Và đối với những người làm công tác kế toán thì việc nắm vững các kiến thức về mỗi loại hình kế toán là một yêu cầu cơ bản khi làm việc.

Xuất phát từ những mục tiêu trên nhóm chúng tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài “Đánh giá và lựa chọn hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Do sự am hiểu về lý luận còn hạn chế, sự lúng túng khi tiếp cận và xử lý một khối lượng lớn các số liệu khác nhau từ nhiều đơn vị nên bài viết của chúng em không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Với mong muốn nâng cao kỹ năng thực hành thông qua việc tiếp cận thực tế cũng như mong muốn nắm bắt những vấn đề khó khăn về việc áp dụng các hình thức kế toán, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn đọc để đề tài của chúng tôi được hoàn thiện hơn.

2. Mục đích nghiên cứu:

  • Về lý luận: Khái quát hóa những cơ sở lý luận về các hình thức kế toán tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
  • Về thực tiễn: Tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác lựa chọn các hình thức kế toán hiện nay tại một số DN ở TP Đà Nẵng, từ đó rút ra những ưu nhược điểm của từng hình thức kế toán. Nhằm giúp các DN Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp để sử dụng trong công tác kế toán góp phần phát huy tác dụng của hạch toán kế toán, không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính, mà còn giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản của doanh nghiệp, ngăn ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài sản của doanh nghiệp. Đồng thời giúp các cơ quan Nhà nước thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán tại doanh nghiệp.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng:

  • Nghiên cứu những cơ sở lý luận về các hình thức kế toán ở VN hiện nay.
  • Nghiên cứu đánh giá và lựa chọn  hình thức kế toán tại một số DN vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phạm vi nghiên cứu:

Do thời gian có hạn và số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu hạn chế nên việc thu thập chứng từ của các DN gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó trong quá trình tìm hiểu thực tế các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng cho thấy phần lớn các DN sử dụng 3 hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký- sổ cái. Vậy nên nhóm em tập trung nghiên cứu về 3 loại hình thức kế toán này tại 3 DN: Công ty TNHH TMDV Hà Liêm; Công ty Cp Nam Vinh: Công ty TNHH TM & DV Trần Trí Mai

4. Phương pháp nghiên cứu:

  • Về mặt phương pháp luận: Bài viết dựa vào phương pháp duy vật biện chứng.
  • Phương pháp cụ thể: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp mô tả, so sánh… trong quá trình nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế về việc áp dụng các hình thức kế toán tại các DN vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

  • Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về các hình thức kế toán tại Việt Nam
  • Bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích thực trạng  và lựa chọn hình thức kế toán áp dụng tại một số DN ở TP Đà Nẵng, từ đó rút ra những ưu nhược điểm của từng hình thức kế toán. Nhằm giúp các DN Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp để sử dụng trong công tác kế toán góp phần phát huy tác dụng của hạch toán kế toán, không những đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính, mà còn giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản của doanh nghiệp, ngăn ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài sản của doanh nghiệp. Đồng thời giúp các cơ quan Nhà nước thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát công tác kế toán tại doanh nghiệp.

6. Cấu trúc của bài nghiên cứu

Bài viết gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về các hình thức kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng áp dụng các hình thức kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chương 3: Đánh giá và đề xuất về công tác lựa chọn các hình thức kế toán tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Xem bài chi tiết tại đây: Download