Đề tài NCKH: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh theo từng sản phẩm

Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp phải tìm được các biện pháp quản lý điều hành và sử dụng nguồn lực, vật lực của doanh nghiệp một cách tốt nhất...

1. Lý do chọn đề tài

Sau khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì hàng loạt các chính sách kinh tế và thể chế tài chính có sự thay đổi.

Các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều thách thức lớn song cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Vấn đề đặt ra là trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động thương mại là hoạt động diễn ra trong lĩnh vực lưu thông, phân phối hàng hoá và hoạt động đặc trưng cơ bản là quá trình lưu chuyển hàng hoá gồm mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hoá. Trong đó tiêu thụ là khâu quan trọng bậc nhất quyết định đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng tổ chức tốt khâu bán hàng của mình hoặc không nhận thức được đầy đủ rằng tổ chức tốt việc tiêu thụ hàng hoá cũng đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, mục tiêu chủ chốt là sản xuất ra những sản phẩm chất lượng và tiêu thụ sản phẩm đó trên thị trường một cách nhanh chóng và có hiệu quả. Tiêu thụ là khâu quan trọng nhất, cũng là khâu cuối cùng của kinh doanh, qua tiêu thụ mới xác định giá trị của hàng hóa, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn. Nghĩa là, nếu sản phảm được tiêu thị thì quá trình sản xuất mới được duy trì và ngược lại. Do vậy, tiêu thụ hay không tiêu thụ được sản phẩm quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp.

Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp phải tìm được các biện pháp quản lý điều hành và sử dụng nguồn lực, vật lực của doanh nghiệp một cách tốt nhất. Vì vậy, công tác kế toán hạch toán nói chung và hạch toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh nói riêng phải có khoa học hợp lý, không ngừng hoàn thiện về mặt phương pháp cũng như hình thức để cung cấp cho nhà quản lý những thông tin kịp thời, chính xác. Thông qua số liệu hạch toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp mới xác định được chi phí, doanh thu và kết quả tiêu thụ của một kỳ kinh doanh. Để từ đó nhà quản lý đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay chuyển sang hướng hoạt động mới, ngoài ra còn hướng cho doanh nghiệp những biện pháp tối ưu về bán hàng, về thủ tục thanh toán để tiêu thụ và đẩy nhanh vòng quay vốn.

Qua quá trình thực tập tại công ty CP Kết Cấu Thép BMF, công ty TNHH TM DV SX Thuận Phát Lợi, công ty TNHH Việt Hương, DNTN Hà Bình. Chúng em thấy được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thị và xác định kết quả kinh doanh nên chúng em quyết định chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh theo từng sản phẩm để làm đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Phạm vi đề tài

Phạm vi : Do thời gian và khả năng còn hạn chế nên phạm vi nghiên cứu của nhóm chỉ tập trung đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của từng loại sản phẩm trong tháng 09/2013 tại công ty CP Kết Cấu Thép BMF, quý III/2013 tại công ty TNHH TM DV SX Thuận Phát Lợi, tháng 10/2013 tại công ty TNHH Việt Hương và DNTN Hà Bình.

Giới hạn nghiên cứu :

  • Không gian : phòng kế toán tại bốn đơn vị thực tập công ty CP Kết Cấu Thép BMF , công ty TNHH TM DV SX Thuận Phát Lợi , công ty TNHH Việt Hương, DNTN Hà Bình.
  • Thời gian : Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu tình hình của các công ty trong 3 năm (2010-2012) và số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu thực trạng công ty CP Kết Cấu Thép BMF là tháng 09/2013 , công ty TNHH TM DV SX Thuận Phát Lợi là quý III/2013, công ty TNHH Việt Hương là thang 10/2013, DNTN Hà Bình là tháng 10/2013.

Nội dung báo cáo gồm 3 phần chính:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại các Công ty.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh theo từng sản phẩm.

Để hoàn thiện được đề tài này, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và các anh chị phòng kế toán tại các Công ty. Với những nhận thức còn mang tính chất lý thuyết, chưa có kinh nghiệm trong thực tế nên đề tài này không tránh khỏi những sai sót, do đó nội dung của đề tài chưa phản ánh hết hoạt động của các Công ty một cách đầy đủ nhất, kính mong được sự chỉ bảo giúp đỡ của các thầy, các cô, các anh chị tại các Công ty để đề tài này được hoàn thiện hơn.

Xem bài chi tiết tại đây: Download