Đề tài NCKH: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại CN Công ty TNHH Dương Quang Việt Nam

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: Phan Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Hoa Mai, Vũ Thị Phương dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ths. Phạm Thị Xuân Thuyên.

Sau khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì hàng loạt các chính sách kinh tế và thể chế tài chính có sự thay đổi. Các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều thách thức lớn song cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Vấn đề đặt ra là trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động thương mại là hoạt động diễn ra trong lĩnh vực lưu thông, phân phối hàng hoá và hoạt động đặc trưng cơ bản là quá trình lưu chuyển hàng hoá gồm mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hoá. Trong đó tiêu thụ là khâu quan trọng bậc nhất quyết định đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng tổ chức tốt khâu bán hàng của mình hoặc không nhận thức được đầy đủ rằng tổ chức tốt việc tiêu thụ hàng hoá cũng đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là một phần quan trọng và cơ bản của kế toán doanh nghiệp, thông tin kế toán cung cấp giúp doanh nghiệp nắm bắt được hiệu quả hoạt động kinh doanh, thấy rõ được lãi (lỗ) của doanh nghiệp được sinh ra từ đâu: từ các hoạt động chính hay từ các hoạt động phụ, từ các mặt hàng này hay từ các mặt  hàng khác. Trên cơ sở các kết quả đạt được, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cho kỳ tới.

CN Công ty TNHH Dương Quang VN  là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, cũng như các doanh nghiệp khác đều đặt ra cho mình mối quan tâm đó là việc tiêu thụ hàng hoá của Công ty đã thực sự hiệu quả chưa, để từ đó có kế hoạch cũng như các biện pháp phù hợp nhằm đạt được kết quả cao nhất. Bởi vậy, em chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại CN Công ty TNHH Dương Quang Việt Nam”.

Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại CN Công ty TNHH Dương Quang Việt Nam.

Chương III: Một số nhận xét và đề xuất góp phần“Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh” tại CN Công ty TNHH Dương Quang Việt Nam.

Xem bài chi tiết tại đây: Download