Đề tài NCKH sinh viên: Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC

Đề tài do sinh viên Lê Thị Hà - Lớp 10DHKI1A thực hiện

1. Lý do chọn đề tài:

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang có chiều hướng suy giảm, nhà đầu tư trong và ngoài nước e ngại bỏ vốn, các doanh nghiệp phá sản ngày càng nhiều, nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Đứng trước nguy cơ đó, các doanh nghiệp cần phải có những chính sách kinh doanh hợp lý, khẳng định vị trí của mình và củng cố lòng tin với các nhà đầu tư. Chính vì vậy các thông tin tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các nhà đầu tư. Những thông tin này đỏi hòi sự trung thực, minh bạch trên các khía cạnh trọng yếu và phản ánh một cách rõ nét tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đó cũng chính là lý do mà vị trí của ngành kiểm toán ngày càng được nâng lên và khẳng định tầm quan trọng trong nền kinh tế.Hoạt động kiểm toán góp phần không những đảm bảo sự tin cậy về thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý mà còn giúp cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế biết và khắc phục được những khuyết điểm trong quản lý và thực thi pháp luật. Như vậy, hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.

Trong kiểm toán báo cáo tài chính, phần hành kiểm toán doanh thu là phần hành vô cùng quan trọng vì những thông tin về doanh thu là những thông tin luôn được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Chính vì như vậy đòi hỏi KTV phải có năng lực, kinh nghiệm cũng như đạo đức nghề nghiệp để mang đến cho người sử dụng báo cáo tài chính những thông tin trung thực, khách quan nhất.

Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, được sự giúp đỡ tận tình của Giám đốc Công ty, Cô giáo Trần Thị Nở cùng toàn thể các anh chị trong phòng báo cáo tài chính 1 em đã nhận ra tầm quan trọng của phần hành kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính xuất phát từ quá trình đi kiểm toán thực tế tại các công ty khách hàng kết hợp với những kiến thức đã học trong nhà trường. Vì vậy em quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính”

2. Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

3. Phạm vi thực tập:

  • Nội dung: Nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:
    • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    • Doanh thu hoạt động tài chính
    • Thu nhập khác
  • Thời gian: Từ ngày 31/12/2013-31/06/2014
  • Cấu trúc khóa luận :

Chương I: Lý luận chung về kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính.

Chương II: Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Chương III: Bài học kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện.

Xem bài chi tiết tại đây: Download