Đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa TC-KT đạt giải nhì "Cuộc thi SV NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp 2018"

Tham gia Cuộc thi SV NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp 2018, nhóm SV NCKH khoa Tài chính-Kế toán nhận được nhiều lời khen đến từ Hội đồng NCKH Nhà trường khi báo cáo đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân TM Miền Trung". 

Nhóm sinh viên nghiên cứu gồm:

  1. Đỗ Ngọc Thanh
  2. Nguyễn Thị Xuân Thảo
  3. Lê Thị Thùy Nhi
  4. Nguyễn Thị Kiều Lan
  5. Nguyễn Khánh Huyền

Nhóm SV đã bỏ ra khoảng thời gian hơn 4 tháng để khảo sát, nghiên cứu, tìm giải pháp và viết báo cáo. Với tính thiết thực của đề tài và những giải pháp mang giá trị hiệu quả cao, đề tài nghiên cứu của Nhóm sinh viên Khoa TCKT xuất sắc dành giải nhì cấp trường trong sự khen ngợi và ghi nhận của các chuyên gia trong Hội đồng NCKH Nhà trường.

 

Bên cạnh đó, nhóm Nghiên cứu trình bày Poster gồm 2 sinh viên Nguyễn Thị Hảo và Đinh Thị Mỹ Hạnh cũng đạt giải nhì tại hạn mục này.

Được đánh giá là một đề tài thiết thực và có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay tại các Doanh nghiệp, hy vọng nghiên cứu của SV khoa Tài chính-Kế toán sẽ giúp các DN kiểm soát quy trình bán hàng thông qua các giải pháp thông minh mà nhóm NC đã đề xuất, điển hình thí điểm tại Doanh nghiệp tư nhân TM Miền Trung.