Hội thảo Quản lý Tài chính và Kỹ năng Mềm trong thời đại mới

Chào mừng bạn đến với Hội thảo Quản lý Tài chính và Kỹ năng Mềm trong Thời đại mới !!!

Thời gian: 7h30 - 21/03/2024

Địa điểm: hội trường 709

Trong một thế giới ngày càng phức tạp và luôn thay đổi, việc "Quản lý tài chính" không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần những kỹ năng mềm linh hoạt và sáng tạo.

Hội thảo này là nơi để các chuyên gia, nhà quản lý và những người quan tâm đến lĩnh vực quản lý tài chính - có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này.

Hãy cùng tham gia và chia sẻ những trải nghiệm, ý kiến và kiến thức tại "Hội thảo Quản lý Tài chính và Kỹ năng Mềm trong Thời đại mới " để cùng nhau tạo nên sự thành công và phát triển bền vững.

🎉We will be happy to have you there..