Hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam - Cơ hội và rủi ro”

Sáng ngày 20/4/2023, khoa Tài chính Kế toán kết hợp với Công ty Chứng khoán Yuanta đã tổ chức Hội thảo "Thị trường chứng khoán Việt Nam - Cơ hội và rủi ro", hội thảo đã đem đến nhiều trải nghiệm thiết thực cho sinh viên khoa Tài chính Kế toán

🍀Hội thảo là nơi SV được trao đổi, thảo luận về các rủi ro cũng như cơ hội từ việc đầu tư trên thị trường chứng khoán với đội ngũ chuyên viên từ Công ty Chứng khoán Yuanta.

🍀Hội thảo cũng là nơi SV ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường đại học Đông Á được chia sẻ thông tin về các cơ hội việc làm tại các Công ty Chứng khoán.

🍀Học kết hợp thực hành cùng doanh nghiệp luôn là mục tiêu hướng đến của trường Đại học Đông Á.

Một vài hình ảnh của Hội thảo