Khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình trao dồi chuyên môn nghiệp vụ Kế toán, Tài chính Ngân hàng cùng chuỗi hoạt động ngoại khóa, cộng đồng đáng nhớ