Ký kết thoả thuận hợp tác giáo dục và việc làm tại Úc cho sinh viên Đại học Đông Á

Ngày 21/02/2023, thoả thuận hợp tác giáo dục và việc làm tại Úc cho sinh viên vừa được chính thức ký kết.

Với việc ký kết này, Đại học Đông Á cũng trở thành đối tác Đại học đầu tiên tại Việt Nam của Response Consulting APAC và Tập Đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG hợp tác triển khai chương trình đem lại cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên tại Úc.