Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 20

Kết thúc chặng đường 4 năm học tại trường ĐH Đông Á với thành công tuyệt vời của ngày bảo vệ Tốt nghiệp.

Sự nỗ lực dài bây giờ đã gặt hái được kết quả rực rỡ và mở ra sự thành công trên những chặng đường tiếp theo.

Thầy/ Cô khoa Tài chính - Kế toán, Đại học Đông Á luôn dõi theo và chúc các e thành công hơn nữa!!!

Một vài hính ảnh của buổi lễ