Năm 2012

Danh sách sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2012

TT Tên sinh viên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Trần thị Mỹ Linh 10CĐKT1A Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng điện VNECO7 ThS. Hoàng Thị Thu Vân
0908622111
2 Nguyễn Thị Ngọc 10CĐKT1A
3 Vương T Mỹ Nhàn 10CĐKT1A
4 Thái Thị Hồng Diệu 10CDKT4A Phân tích thực trạng thu chi và đề xuất giải pháp hoàn thiện thu chi tại các trường học ThS. Trần Thanh Nga
0969551789
5 Đinh Xuân Lập 10CDKT4A
6 Châu Thị Dung 10TLKT3A Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ và ảnh hưởng đến kết quả KD TS. Trịnh Thị Hoa
01275638189
7 Lê Lệ Quyên 10TLKT3A
8 Hoàng Thị Thúy 10CDKT3A Kế toán chi phí SX và tính giá thành tại Cty TM và DV Khải hoàn ThS. Phạm Thị Nhung
01669152383
9 Lê Thị Mỹ Hạnh 10CDKT3A Hoàn thiện hạch toán TSCĐ trong DN Đỗ Thị Hải
0905923293
10 Phạm Thị Vân 10TLKT4A Tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Minh Trang 0905981929
11 Dương Thị Thúy Ly 10CDKT1A Kế toán thành phẩm tiêu thụ tại công ty tư vấn xây dựng đầu tư Quang Nguyễn ThS. Nguyễn Thị Minh Trang 0905981929
12 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10CDKT1A
13 Đặng Thị Thủy 10CDKT1A
14 Lê Thị Thúy Hương 10CDKT3A Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS. Phạm Thị Nhung
01669152383
15 Đinh Thị Phương 10CDKT3A
16 Trần Thị Sin Cô 10CDKT3A Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả KD ThS. Nguyễn Thị Minh Trang 0905981929
17 Bùi Thị Thương Thương 09ĐHKT1A Hoàn thiện kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Cty CP Vicem Hải vân

Đỗ Thị Hải
0905923293

18 Nguyễn Văn Thái 09ĐHKT1A
19 Nguyễn Văn Thắng 09ĐHKT1A
20 Đào Thị Minh Châu 09ĐHKT1A
21 Trương Thị Thương 09ĐHKT1A Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Cty TNHH xây dựng và TM Phước sỹ TS. Lê Thị Hồng Phương
0912062669
22 Nguyễn Đăng Hoàng 09ĐHKT1A
23 Phạm Thị Thông 09ĐHKT1A
24 Nguyễn Thị Thu Trang 09ĐHKT1A
25 Đặng Thị Nguyệt Luân 09ĐHKT1A Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành SP xây lắp tại Cty xây dưng Đức Tiến ThS. Hoàng Thị Thu Vân
0908622111
26 Trần Thị Thanh Bình 09ĐHKT1A
27 Nguyễn Thị Mỹ Chi 09ĐHKT1A
28 Lê Thị Thanh Lợi 09ĐHKT1A
29 Lê Thị Thanh Nhàn 09ĐHKT1A Phân tích tình hình chi phí SX và giá thành sản phẩm TS. Lê Thị Hồng Phương
912062669
30 Thái Duy Ngọ 09ĐHKT1A
31 Lương Thị Huyền Trang 09ĐHKT1A
32 Đinh Thị Như Quỳnh 10CDKT3A Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh Lê Thị Lệ Huyền
0985076013
33 Nguyễn Thị Mỹ Vân 10CDKT3A
34 Lê Thị Minh Châu 10ĐHKT1A Phương pháp tính lương và biện pháp hoàn thiện phương pháp tính lương tại VN Phạm Thị Nhung
01669152383
35 Hoàng Thị Thanh Thủy 10ĐHKT1A
36 Võ Hoàng Phương Linh 10ĐHKT1A
37 Vũ Thị Thanh Bình 10ĐHKT1A Phân tích hiệu quả KD của Cty CP Kim toàn TS. Trịnh Thị Hoa
01275638189
38 Mai Thị Liễu 10CDKT3A Hoàn thiện kế toán vốn hóa chi phí lãi vay trong doanh nghiệp TS. Lê Thị Hồng Phương
0912062669
39 Nguyễn Thị Phương Lan 10CDKT3A
40 Nguyễn Xuân Tường 10CDKT6A Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong DN Lê Thị Lệ Huyền
0985076013
41 Nguyễn Thị Hoài 10CDKT6A Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả KD trong DN TS. Trịnh Thị Hoa
42 Trần Thị Trang 10CDKT6A
43 Trần Thị Thu Hường 10CDKT6A Hoàn thiện kế toán chi phí SX và tính giá thành trong DN SX Đỗ Thị Hải
0905923293
44 Vũ Thị Mai 10CDKT6A Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong DNTM ThS. Trần Thanh Nga
0969551789
45 Nguyễn Công Tú 10CDKT6A
46 Nguyễn Thị Kim Chi 10CDKT5A Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định và phân phối kqkd tại DN Xuân Sơn ThS. Hoàng Thị Thu Vân
0908622111
47 Mai Thị Giang 10ĐHKT1A Hoàn thiện phương pháp tính giá NVL, CCDC tại công ty VINATEX Đà nẵng ThS. Nguyễn Thị Minh Trang 0905981929
48 Trần Thị Hương 10ĐHKT1A
49 Nguyễn Thị Thảo Hiền 10ĐHKT2A Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS. Phạm Thị Nhung
01669152383
50 Phan Thị Xuân Tuyền 10ĐHKT2A Kế toán NVL, CCDC và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NVL, CCDC ThS. Hoàng Thị Thu Vân
0908622111
51 Lê Thị Kim Oanh 10ĐHKT2A
52 Phan Thị Kiều Anh 10ĐHKT2A Hoàn thiện kế toán lao động tiền lương trong DN ThS. Trần Thanh Nga
0969551789
53 Ngô Thị Thu Hòa 10ĐHKT2A Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại DN TS. Lê Thị Hồng Phương
0912062669
54 Nguyễn Thị Khánh 10ĐHKT2A
55 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10ĐHKT2A
56 Nguyễn Thị Thúy Trang 10ĐHKT2A