Năm học 2017 - 2018

TT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Kế Toán NVL - CCDC Huỳnh Thị Kim Cúc ThS. Phạm Thị Nhung Kế Toán NVL - CCDC
2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành” Công ty Xây lắp Nguyễn Văn Cường ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành” Công ty Xây lắp
3 Kế Toán NVL - CCDC Trần Phương Đại
Đinh Thị Thùy Dung
Nguyễn Dũng
ThS. Phạm Thị Nhung Kế Toán NVL - CCDC
4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Đỗ Ngọc Toản ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Nguyễn Thị Diệu Hiền ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
6 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp Trần Thị Huyền
Trần Thị Linh
ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
7 Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Phan Thị Uyên Mỹ
Nguyễn Khánh Hồng Nhân
Võ Thị Noel
Bùi Thị Trinh
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
8 Kế toán tài sản cố định Hồ Ngọc Thừa ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán tài sản cố định
9 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Lê Quang Thường ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
10 Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Nguyễn Đình Thủy ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
11 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp Nguyễn Thị Kiều Trang ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
12 Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Đỗ Thị Lan Vi
Nguyễn Thị Thu Huyền
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
13 Kế toán NVL - CCDC Phạm Thị Xuân Diệu ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán NVL - CCDC
14 Kế toán Chi phí sản xuất Phan Thị Hồng Dung ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán Chi Phí Sản Xuất
15 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Phạm Thị Hoa ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
16 Kế toán NVL - CCDC Lê Hồng Hạnh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán NVL - CCDC
17 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Bùi Thị Thu Hiệp ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
18 Kế toán Tài sản cố định Đinh Thị Cẩm Ly ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán Tài sản cố định
19 Kế toán NVL - CCDC Trương Thị Bình ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán NVL - CCDC
20 Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh Trịnh Thị Thúy Hằng ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
21 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Võ Hoàng Khánh Vi ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
22 Tiền lương và các khoản trích theo lương Nguyễn Thị Thuý Nguyên ThS. Trương Văn Trí Tiền lương và các khoản trích theo lương
23 Tiền lương và các khoản trích theo lương Trần Thị Thanh ThS. Trương Văn Trí Tiền lương và các khoản trích theo lương
24 Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ Trần Huỳnh Minh Tiên
Nguyễn Thị Xuân Lan
Cao Thị Thu
ThS. Trương Văn Trí Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ
25 Tiền lương và các khoản trích theo lương Vũ Thị Thanh Thuỷ ThS. Trương Văn Trí Tiền lương và các khoản trích theo lương
26 Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng Phạm Quang Thắng ThS. Trương Văn Trí Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng
27 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Lê Thị Mỹ Linh ThS. Trương Văn Trí Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
28 Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ Đoàn Minh Phương ThS. Trương Văn Trí Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ
29 Kế toán tập hợp Chi phí và tính giá thành xây lắp tại Công ty TNHH Phú Hương Nguyễn Thị Cẩm Ái ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán tập hợp Chi phí và tính giá thành xây lắp tại Công ty TNHH Phú Hương
30 Kế toán NVL-CCDC tại,Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiến Quỳnh Võ Thế Anh ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán NVL-CCDC tại,Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiến Quỳnh
31 Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Khánh Minh Trang Nguyễn Thị Ngọc Châu ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Khánh Minh Trang
32 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Hương Nguyễn Văn Đức ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Hương
33 Kế Toán Xác định Kết Quả Kinh Doanh tại Công ty TNHH Trần Phước Đức Hồ Thị Hà ThS. Phạm Thị Nhung Kế Toán Xác định Kết Quả Kinh Doanh tại Công ty TNHH Trần Phước Đức
34 Kế toán Nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Trị Nguyễn Thị Hồng Hạnh ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán Nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Trị
35 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Quốc Hùng Nguyễn Thị Vạn Hạnh ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Quốc Hùng
36 Kế toán TSCĐ Nguyễn Mạnh Hiểu ThS. Trương Văn Trí Kế toán TSCĐ
37 Kế toán lưu chuyển hàng hoá Văn Viết Nhật Linh ThS. Trương Văn Trí Kế toán lưu chuyển hàng hoá
38 Kế Toán NVL và CCDC Nguyễn Mẫu ThS. Trương Văn Trí Kế Toán NVL và CCDC
39 Kế toán lưu chuyển hàng hoá Nguyễn Thị My ThS. Trương Văn Trí Kế toán lưu chuyển hàng hoá
40 Kế toán chi phí và tính giá thành Hoàng Thị Nga ThS. Trương Văn Trí Kế toán chi phí và tính giá thành
41 Kế Toán NVL và CCDC Nguyễn Thị Hiền Ngân
Lê Thị Khánh Ngọc
ThS. Trương Văn Trí Kế Toán NVL và CCDC
42 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Phan Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Lâm Oanh
Trương Thị Mỹ Sang
ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
43 Kế toán NVL-CCDC Trần Thị Thảo ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán NVL-CCDC
44 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Nguyễn Thanh Huyền Trang ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
45 Kế toán NVL-CCDC Trương Thùy Trang ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán NVL-CCDC
46 Kế toán lương và các khoản trích theo lương Đinh Phương Cẩm Vân ThS. Trương Văn Trí Kế toán lương và các khoản trích theo lương
47 Kế toán lưu chuyển hàng hoá Trần Thị Thanh Xuân ThS. Trương Văn Trí Kế toán lưu chuyển hàng hoá
48 Kế toán lương và các khoản trích theo lương Ngô Thị Diệu ThS. Trương Văn Trí Kế toán lương và các khoản trích theo lương
49 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Cẩm Duyên ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
50 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Phan Thị Ánh Hồng
Nguyễn Thị Cẩm Huyền
Lê Thị Kim Nga
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
51 Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC Nguyễn Thị Lan Phương ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC
52 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh Phan Văn Nhật ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
53 Kế toán bán hàng và xác định kết quả Hoạt Động Kinh Doanh Nguyễn Thị Như Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán bán hàng và xác định kết quả Hoạt Động Kinh Doanh
54 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Phạm Như Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
55 Kế toán hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành Sản Phẩm Phạm Thị Như Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành Sản Phẩm
56 Hoàn thiện kế toán lương Trương Thị Sanh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Hoàn thiện kế toán lương
57 Kế toán tính giá thành sản phẩm Lê Như Huyền Trinh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán tính giá thành sản phẩm
58 Hoàn thiện Kế toán giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Thủy ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Hoàn thiện Kế toán giá thành sản phẩm
59 Kế toán bán hàng và xác định KQKD Trần Anh Tuấn ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán bán hàng và xác định KQKD
60 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Trần Anh Tuấn ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
61 Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ Ngô Minh Hằng
Phạm Văn Xuân
ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ
62 Kế toán lưu chuyển hàng hóa Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán lưu chuyển hàng hóa
63 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp Thái Duy Tung ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
64 Kế toán NVL - CCDC Nguyễn Huy Chánh ThS. Lê Thị Lệ Huyền Kế toán NVL - CCDC
65 Kế toán nguyên vật liệu _ công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH SX-TM-DV Tài Ngân Trần Thị Hoàng Phượng ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán nguyên vật liệu _ công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH SX-TM-DV Tài Ngân
66 Kế toán lao động tiền lương và biên pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại doanh nghiệp Trần Thị Quỳnh ThS. Phạm Thị Nhung Kế toán lao động tiền lương và biên pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại doanh nghiệp
67 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nguyễn Thị Kim Thủy ThS. Phạm Thị Nhung Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
68 Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC Phạm Thị Diệu ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC
69 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Phan Hoàng Đức ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
70 Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC Nguyễn Thị Ánh Ly ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC
71 Kế toán bán hàng và xác định KQKD Trương Ngọc Linh ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán bán hàng và xác định KQKD
72 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành XL Hồ Thị Nga ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành XL
73 Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC Đặng Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Kim Tín
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu - CCDC
74 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Trần Ngọc Vĩnh
Võ Ngọc Hoàng Yến
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
75 Kế toán tập hợp chi phí giá thành Nguyễn Thị Phương Trang ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán tập hợp chi phí giá thành
76 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Phạm Anh Tuấn ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán xác định kết quả kinh doanh
77 Kế toán lưu chuyển hàng hóa Huỳnh Thị Lệ Vân ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán lưu chuyển hàng hóa
78 Kế toán nguyên vật liệu Nguyễn Ngọc Hải ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán nguyên vật liệu
79 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Bùi Đông Hà
Nguyễn Thị Trường
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
80 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Nguyễn Thị Lan Anh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
81 Kết quả hoạt động kinh doanh Hồ Thị Nhã Uyên ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Kết quả hoạt động kinh doanh
82 Kế toán lương và các khoản trích theo lương Nguyễn Thị Kim Ngân ThS. Trương Văn Trí Kế toán lương và các khoản trích theo lương
83 Kế Toán NVL và CCDC Trần Thị Tín ThS. Trương Văn Trí Kế Toán NVL và CCDC