Năm học 2017 - 2018

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thạch Hãn Nguyễn Thị Ánh
Đỗ Thị Ngân Giang
Nguyễn Thị Lành
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Quảng cáo Mỹ thuật Quốc Cường Hoàng Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Hoà Mơ
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
3 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thườn mại và Đầu tư phát triển miền núi tại Quảng Nam Hứa Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Trần Hà My
Nguyễn Minh Toàn
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng thanh toán tại công ty TNHH TM và DV Minh Toàn Nguyễn Thị Xuân Thảo
Lê Thị Thùy Nhi
Nguyễn Thị Kiều Lan
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng Trần Ngọc Nữ
Nguyễn Khánh Huyền
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
6 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân TM Miền Trung Đỗ Ngọc Thanh
ThS. Nguyễn T. Thanh Vân
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
7 Solutions for operating cost management at Da Nang Shipbuilding joint stock company Nguyễn T. Phương Trang
Hồ Thị Nhã Uyên
Nguyễn Thị Truờng Nguyễn T. Lan Anh
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
8 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Quốc Hùng Hà Thị Hằng
ThS. Phạm Thị Nhung
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
9 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng dân dụng Olympia Nguyễn Hoài Nam
Phạm Thị Kim Mơ
ThS. Phạm Thị Nhung
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
10 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định tại công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nam Việt Hùng Hoàng Đình Khắp
Phạm Thị Trà
Văn Thanh Sơn
ThS. Trương Văn Trí
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
11 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng Hoàng Thị Diệu Linh
Phạm Ngọc Minh Trang
Nguyễn Thị Ngọc Lan ThS. Trương Văn Trí
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
12 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Bình Tính Võ Xuân Tiến
Bùi Thị Hải Nhi
ThS. Phạm Thị Nhung
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
13 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bá Thuận Nguyễn Thị Hảo
Đinh Thị Mỹ Hạnh
ThS. Phạm Thị Nhung
  Từ 12/2017 đến 07/2018   Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và tham khảo
14 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng Trần Thị Phương Chân
Lê Thị Hằng
ThS. Dương Công Danh
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thiết kế nghiên cứu, phân tích kết quả và đưa ra các nhận định sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của các ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng
15 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại một số công ty trên địa bàn TP. Đà Nẵng Trần Quang Huy
Tô Văn Thông
ThS. Trương Văn Trí
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại một số công ty trên địa bàn TP. Đà Nẵng
16 Một số giải pháp hoàn thiện việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong công tác quản trị tài chính tại DN Lê Nguyễn Hà Linh
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong công tác quản trị tài chính tại DN
17 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC tại Công ty cổ phần Việt - Séc Nguyễn Văn Dưỡng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC tại DN
18 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Danh An Phát Nguyễn Th Tiểu My
Bùi Thị Kim Hương
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng và thu tiền áp dụng tại DN
19 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Lưu Thị Diệu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng và thanh toán áp dụng tại DN
20 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu th hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý S.I.G.M.A Phan Thị Bảo Ngọc
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh áp dụng tại DN
21 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phước Đức Trần Khánh Ly
Phạm Thị Hoài
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh áp dụng tại DN
22 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thuận Phước Lê Thị Thu Nga
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp áp dụng tại DN
23 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV vận tải Du lịch Ánh Phượng Phạm Th Thu Hiếu
ThS. Lê Thị Lệ Huyền
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ áp dụng tại DN
24 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty TNHH Phú Lộc Lê Thị Kim Thảo
Trần Thị Bích Thủy
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chu trình mua hàng - thanh toán áp dụng tại DN
25 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chu trình mua hàng - thanh toán tại Công ty TNHH MTV Toàn Hiếu Nguyễn Thị Diệu
Nguyễn Hải Tùng Linh
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chu trình mua hàng - thanh toán áp dụng tại DN
26 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV NF Overseas Engineering Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Hà
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ áp dụng tại DN
27 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật KS Hotefcoo Đặng Thị Thanh Tuyền
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh áp dụng tại DN
28 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ Nguyễn Văn Nhật Tân
Hoàng Sơn Tùng
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí áp dụng tại DN
29 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Ý Lê Thị Mỹ Lan
ThS. Phạm Thị Nhung
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán sản phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh áp dụng tại DN
30 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạii Công ty CP TV & XL Chuẩn Phát Trịnh Thị Linh
ThS. Phạm Thị Nhung
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm áp dụng tại DN
31 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Ôtô Quang Hùng Văn Thị Phương Trinh
Nguyễn Hồng Nở
ThS. Phạm Thị Nhung
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh áp dụng tại DN
32 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Trường Đại Nguyễn Thị Thùy Linh
Hồ Thị Hiền Trang
ThS. Phạm Thị Nhung
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh áp dụng tại DN
33 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Phú Lộc Nguyễn Thị Hồng Lâm
ThS. Trương Văn Trí
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh áp dụng tại DN
34 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Quảng Đại Nguyễn Thị Thúy
Trương Trần Như Ngọc
Nguyễn Lê Việt Anh
ThS. Trương Văn Trí
  12/2018   Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm áp dụng tại DN