Năm học 2018 - 2019

Trình độ đào tạo: Đại học

TT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH KANE-M Đà Nẵng Trần Thị Thu Thảo ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
2 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH in ấn Quảng cáo và TM Thành Tín Huỳnh Thị Kim Thanh ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
3 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP Bê tông Hoà Cầm Nguyễn Thị Thanh ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
4 KT tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trần Phước Đức Nguyễn Thị Hằng ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XNK Tân Thịnh Phước Nguyễn Quốc Anh ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP TM TyMoThy Vũ Đoàn Đức Quân ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
7 Kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tại DNTN Hòa Phát Bùi Hoàng Minh Huân ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
8 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đại Quang Trần Quốc Định ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
9 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp 103-Công ty TNHH MTV XD & ĐT Vạn Tường Phạm Thị Trang ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán chi phí và tính giá thành SP tại đơn vị thực tập
10 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thiết kế XD Kiến Trúc Xưa Hồ Thị Lối Na ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
11 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Song Gia Hưng Nguyễn Thị Hoàng Yến ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
12 Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH CN Quốc Nghĩa Nguyễn Văn Mạnh ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại đơn vị thực tập
13 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH XD & TM Võ Hoàng Uyên Võ Thị Lệ Thương ThS. Lê Thị Lệ Huyền Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
14 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Truyền thông Sông Hàn Media Phạm Thị Thu Thủy ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
15 Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH XD & LĐ Điện Trí Quang Nguyễn Thị Nha Trang ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
16 Kế toán thu & xác định KQKD tại Công ty TNHH TMDV Gia Phú Nam Nguyễn Thị Kim Yến ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
17 Kế toán tiêu thụ và XĐKQKD tại Công ty CP TM Timothy Lê Tấn Vũ ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
18 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nguyên Hưng Lê Công Hậu ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
19 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Lao Bảo Electronics Nguyễn Văn Thuật ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
20 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH XDTM & DV Vạn Hiệp Vương Ksor Xan ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
21 Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngọc Quang Võ Thị Thùy Trâm ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
22 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH XD Quảng Đại Hứa Thị Thùy Trang ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
23 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP ĐT & XD 501 Lê Thị Tài ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
24 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty cổ phần Tổ Ong Phan Thị Hoài Liên ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
25 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH Đại Phát Nguyễn Ngọc Anh Dũng ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
26 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại DNTN Trúc Linh Bùi Thị Huyên ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
27 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Quốc Hùng Lê Thị Huyền ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
28 Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Linh Phạm Thị Thanh Nga ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
29 Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Quốc Hùng Đinh Thị Thanh Thủy ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
30 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Tân Trường Chiến Nguyễn Thị Vân Anh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
31 Kế toán NVL, CCDC tại DNTN Phương Tuấn Trương Thị Thuý Lệ ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
32 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty CP vật tư, thiết bị và ĐTXD M.E.I Trương Thùy Dung ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
33 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại DNTN Cat Viền Ánh Sáng Dương Nguyễn Thị Kiều Lê ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
34 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại UBND Xã Hòa Tiến Lê Thị Hồng Hải ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
35 Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thi Phúc Thiện Nguyễn Thị Hạnh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
36 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ô tô THACO Trần Thị Hồng Trinh ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
37 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV XD Vạn Tường Ông Thị Bảo Hà ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
38 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Xây Dựng EVN Quốc Tế 1 Hoàng Hữu Thắng ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
39 Kế toán tài sản cố định tại CN TP Đà Nẵng- Công ty CP Quốc tế Phong Phú Phạm Thị Châu Soa ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
40 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Petmart Việt Nam Vũ Kim Chi ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
41 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH Nguyên Lâm Dương Thị Kiều ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
42 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng Ngô Ánh  Nguyệt ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
43 Kế toán tài sản cố định tại DN  tư nhân Chu Lê Thị Hà Trang ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
44 Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Bình Ý Ngô Thị  Nga ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
45 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH MTV TVĐT & XD An Kiến Trung Nguyễn Thị Đàm Nga ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
46 Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH TMDV Đức Minh Nhật Lê Thị Như Quỳnh ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
47 Kế toán NVL, CCDC tại CN Công ty CP ĐT XD TM & DV 430 tại Kon Tum Nguyễn Hữu Trí ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
48 Kế toán chi phí và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Hùng Loan Tâm Nguyễn Lê Phương Thoa ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán chi phí và tính giá thành SP tại đơn vị thực tập
49 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD Quảng Đại Tạ Tuyết Thanh ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
50 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Nguyễn Thị Hoàng Giang ThS. Phạm Thị Nhung Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
51 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH Hồ Việt Phan Thị Tú Linh ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
52 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hằng ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
53 Kế toán tiền lương&các khoản trích theo lương tại Công ty CP KTS SBC-CN Đà Nẵng Trần Thị Minh Khuyên ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
54 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH MTV Đoàn Gia Bảo Phạm Văn Huân ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
55 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Gia Sơn Nguyễn Thị Thảo ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
56 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cổ phần CS 579 Nguyễn Thị Kim Liên ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
57 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại CN Công ty TNHH Việt Gia Phát tại Đà Nẵng Võ Thị Thúy ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
58 Kế toán chi phí và tính giá thành XL tại Công ty TNHH MTV Song Anh Trần Cao Hải Hoàng ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán chi phí và tính giá thành SP tại đơn vị thực tập
59 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Hải Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
60 Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD An Khải Minh Trần Thị Phú Hảo ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán nguyên vật liệu, CCDC tại đơn vị thực tập
61 Doanh thu và xác định KQKD tại Công ty TNHH Trang Đăng Trí Đỗ Thị Hoài Thương ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị thực tập
62 Kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Sức Sống Mới Võ Thị Xuân Hoài ThS. Trương Văn Trí Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng của đề tài và đề ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện cho Kế toán TSCĐ tại đơn vị thực tập
63 Phân tích công tác thẩm định tín dụng đối với DN xây lắp của Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Đà Nẵng - PGD Hòa Khánh Đào Nguyễn Huy Hoàng ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận chung về thẩm định tín dụng của Ngân hàng thương mại; thực trạng phân tích công tác thẩm định tín dụng DN  xây lắp và đánh giá công tác thẩm định tín dụng DN  xây lắp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Hòa Khánh
64 Phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - PGD Nguyễn Văn Linh Phan Hoàng Thanh Sơn ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận chung về thẩm định tín dụng của Ngân hàng thương mại; Phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng; Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả
65 Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng SeaBank - PGD Núi Thành - CN Đà Nẵng Trần Hồng Quân ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận chung về phát triển hoạt động cho vay tiêu dụng đối với khách hàng; Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân và đánh giá tình hình phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank - PGD Núi Thành - Đà Nẵng
66 Thực trạng huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Trung Việt - PGD Hải Châu Trần Ngọc Diệp ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại; Tình hình huy động vốn và giải pháp, định hướng để đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tại NHTMCP Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt - PGD Hải Châu - TP. Đà Nẵng
67 Giải pháp tăng cường huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Đà Nẵng - PGD Sông Hàn Phạm Thị Ngọc Trâm ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận về Ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại quốc tế; Thực trạng huy động tiền gửi và nhận xét, đề xuất về giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế (VIB) – PGD Sông Hàn
68 Giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay đối vói học sinh-sinh viên tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Thị Mỹ Tâm ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận về NHCSXH và những vấn đề chung cho vay đối với HSSV tại NHCSXH; Thực trạng hoạt động cho vay và giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay đối với HSSV tại NHCSXH - CN tỉnh Quảng Nam
69 Thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay chung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quảng Bình Phạm Đình Sang ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận về thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng thương mại; Thực trạng công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quảng Bình
70 Một số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ huy động vốn qua tài khoản thẻ tại Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam - CN Huế Hồ Sỹ Quang Hải ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận về vấn đề huy động vốn qua thẻ; Thực trạng về công tác huy động vốn qua tài khoản thẻ; Một số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ huy động vốn qua tài khoản thẻ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Huế
71 Phân tích hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đông Nam Á - CN Đà Nẵng - PGD Lý Thường Kiệt Nguyễn Ngô Trường Đạt ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận chung về hoạt động cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản; Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân; Giải pháp về tình hình hoat động tín dụng cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại SeABank - CN Đà Nẵng - PGD Lý Thường Kiệt
72 Cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là cá nhân Nguyễn Hồ Tuấn Nam ThS. Trần Thị Thái Hằng Cơ sở lý luận chung về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là cá nhân; Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Đà Nẵng - CN Hoàng Diệu; Nhận xét và đánh giá