Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 35 Đại học Đông Á

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Đại học Đông Á

❤️ 1.126 lượt đăng ký hiến máu❤️

❤️ Văn hoá xếp hàng và trật tự suốt từ đầu buổi❤️

❤️ Thầy cô và sinh viên tươi vui, sẵn sàng trao nghĩa cử đẹp❤️

❤️ Rất nhiều thầy cô và sinh viên đã tham gia hiến máu nhiều lần đến "không nhớ hết"❤️

❤️ Sinh viên trao đổi đến từ Pháp cũng tham gia ngày hội hiến máu❤️

❤️ 414 đơn vị máu thu được tại Ngày hội❤️

❤️

❤️❤️❤️ Những hình ảnh đầy yêu thương và trách nhiệm cộng đồng ❤️❤️❤️