Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng

Khoa TCKT đã tổ chức nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu khoa học của sv 2 ngành Kế toán và Tài chính Ngân hàng thành công tốt đẹp. Các bạn sv đã trải qua một thời gian dài để nghiên cứu và bảo vệ thành công sản phẩm nghiên cứu của mình. Chúc mừng các bạn và chúc các bạn áp dụng thành công các sản phẩm nghiên cứu của mình trong thực tiễn các bạn nhé!