Sinh viên Đại học Đông Á đạt Giải Nhì Hội thi Sinh Viên Khỏe TP. Đà Nẵng năm 2020

Chúc mừng các bạn sinh viên Đại học Đông Á vừa đạt Giải Nhì Hội thi Cheerleading Sinh Viên Khỏe TP. Đà Nẵng năm 2020