Sinh viên Kế toán - Tài chính Ngân hàng đạt giải Nghiên Cứu Khoa Học 2020

Chúc mừng các bạn sv ngành Kế toán và Tài chính Ngân hàng - Khoa TCKT đã tham dự và dành nhiều giải thưởng tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, vững vàng khởi nghiệp được trường Đại học Đông Á tổ chức