SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB SÔNG HÀN

SV NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB SÔNG HÀN

Sau 3 năm học tập tại trường, đến nay các bạn sinh viên Khóa 17 ngành Tài chính Ngân hàng chính thức có kỳ thực tập làm việc thực tế tại Ngân hàng Quốc tế VIB Sông Hàn. Kỳ thực tập đã diễn ra thành công tốt đẹp chắp cánh cho sự khởi đầu thuận lợi cho chặn đường lập nghiệp phía trước.