Teambuilding BỪNG NHIỆT HUYẾT - CHÁY ĐAM MÊ !

BỪNG NHIỆT HUYẾT - CHÁY ĐAM MÊ!

DA CHÁY ĐEN - NỤ CƯỜI TỎA SÁNG!

Chúc mừng các SV ngành Kế toán và TCNH đã có một ngày VUI THẬT VUI và chúc mừng các đội đã xuất sắc đoạt giải giữa bầu không khí NÓNG CỰC NÓNG nhé !