Thông báo nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên Đại học Đông Á

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên Đại học Đông Á tại Đà Nẵng trong mùa dịch Covid