Thông báo tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021