TỌA ĐÀM " TÍNH ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC ĐỒ/ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG"

🌟🌟🌟Chương trình đào tạo Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG luôn có sự góp ý đồng hành của các Doanh nghiệp, nhằm hướng đến một chương trình học có tính ứng dụng cao, SV ra trường đáp ứng tối đa nhất nhu cầu của các doanh nghiệp
🌟🌟🌟TỌA ĐÀM " TÍNH ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC ĐỒ/ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" là nơi mà Giảng viên, Doanh nghiệp cùng thảo luận để đưa những kiến thức cần thiết nhất vào chương trình học cho SV ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường đại học Đông Á
Với sự góp mặt của:
🌹 Ngân hàng TMCP Quốc Tế VN - VIB Chi nhánh Đà Nẵng
🌹 Cảng Đà Nẵng
🌹 Công ty Chứng khoán Agribank - Agriseco Chi nhánh Đà Nẵng
🌹 Công ty Chứng khoán Mirae asset - Chi nhánh Đà Nẵng
🌹 Cienco 5 Đà Nẵng