TOP TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÂN HÀNG THÔNG DỤNG NHẤT

Từ vựng tiếng Anh ngân hàng – các vị trí và chức danh

 1. Accounting Controller: Kiểm soát viên kế toán
 2. Product Development Specialist: Chuyên viên phát triển sản phẩm
 3. Market Development Specialist: Chuyên viên phát triển thị trường
 4. Big Business Customer Specialist: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn 
 5. Personal Customer Specialist: Chuyên viên chăm sóc khách hàng
 6. Financial Accounting Specialist: Chuyên viên kế toán tài chính
 7. Marketing Staff Specialist: Chuyên viên quảng bá sản phẩm
 8. Valuation Officer: Nhân viên định giá
 9. Information Technology Specialist: Chuyên viên công nghệ thông tin (IT)
 10. Marketing Officer: Chuyên viên tiếp thị
 11. Cashier: Thủ quỹ
 12. Board of Director: Hội đồng quản trị
 13. Board chairman: Chủ tịch hội đồng quản trị 
 14. Director: Giám đốc
 15. Assistant: Trợ lý
 16. Chief of Executive Operator: Tổng giám đốc điều hành
 17. Head: Trưởng phòng
 18. Team leader: Trưởng nhóm
 19. Staff: Nhân viên 

Từ vựng tiếng Anh ngân hàng – các loại tài khoản

 1. Bank Account: Tài khoản ngân hàng
 2. Personal Account: Tài khoản cá nhân
 3. Current Account/ Checking Account: Tài khoản vãng lai
 4. Deposit Account: Tài khoản tiền gửi
 5. Saving Account: Tài khoản tiết kiệm
 6. Fixed Account: Tài khoản có kỳ hạn

Từ vựng tiếng Anh ngân hàng – các loại thẻ

 1. Credit Card: Thẻ tín dụng
 2. Debit Card: Thẻ tín dụng
 3. Charge Card: Thẻ thanh toán
 4. Prepaid Card: Thẻ trả trước
 5. Check Guarantee Card: Thẻ đảm bảo
 6. Visa/ Mastercard: Thẻ visa, mastercard

(Nguồn: hacknaotuvung.com)