Tuyển sinh Đại học Liên thông ngành Kế toán, Tài chính-Ngân hàng Tháng 6/2018

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 12/06/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 07/06/2018

Ngày thi tuyển: 16-17/06/2018

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN có ngành cùng với ngành dự tuyển hoặc gần với ngành dự tuyển, trái ngành dự tuyển (học thêm chương trình chuyển đổi theo quy định của Nhà trường).

Đối với thí sinh tốt nghiệp TCCN phải có học bạ THPT với điểm Trung bình chung lớp 12 ≥ 6.0 điểm.

II.  THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI, THI TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

TT Nội dung Thời gian
1 Nhận hồ sơ dự thi Trước 12/06/2018
2 Tổ chức ôn thi Từ ngày 07/06/2018
3 Nhận giấy báo dự thi 14/06/2018
4 Ngày thi tuyển 16 - 17/06/2018
5 Ngày nhập học (dự kiến)  

III.  NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

 • Kế toán
 • Tài chính-Ngân hàng

Thời gian thi: Môn cơ bản 90 phút; Môn Cơ sở và ngành 120 phút

IV.  PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

1.  Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

2.  Hình thức đào tạo

 • Đại học liên thông chính quy: Đào tạo theo hình thức chính quy. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng hệ chính quy. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN/CĐ hệ chính quy.
 • Đại học liên thông vừa làm vừa học: Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng hệ vừa làm vừa học. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN/CĐ hệ vừa làm vừa học.

3.  Thời gian đào tạo

 • Từ TCCN – ĐH: 2,5 năm; CĐ – ĐH: 1.5 năm.

V.  VÙNG TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

 • Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
 • Chính sách ưu tiên: Thí sinh được hưởng các chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

VI.  HỒ SƠ THI TUYỂN

 • Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của nhà trường) download tại đây
 • Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/TCCN (bản sao có chứng thực);
 • Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • 03 ảnh cỡ 3x4 (Chụp không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ)
 • Lệ phí thi + lệ phí ôn thi: 600.000 đồng.
 • Thí sinh là sinh viên trong hệ thống trường Đại học Đông Á được Nhà trường hỗ trợ 50% (lệ phí ôn thi + thi tuyển) nộp 300.000 đồng
 • Thí sinh ngoài hệ thống Đại học Đông Á nộp hồ sơ dự thi trước 01 tháng kể từ ngày tổ chức thi, được hỗ trợ nộp (lệ phí thi + lệ phí ôn thi) 400.000 đồng.

Ghi chú: Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi hoặc nhập học không đảm bảo số lượng mở lớp đào tạo Nhà trường sẽ không tổ chức thi và hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho Thí sinh.