VÀO ĐẠI HỌC VỚI 3 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Tuyển sinh vào Đại học năm 2022, Đại học Đông Á - Đà Nẵng thực hiện 3 phương thức xét tuyển vào tất cả các khối ngành: Sức khỏe, Sư phạm, Kinh doanh - quản lý, Pháp luật, Ngôn ngữ và văn hóa, Du lịch - khách sạn, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ - kỹ thuật.      

Mời các bạn xem chi tiết tại: https://donga.edu.vn/tuyensinh/ts-chi-tiet/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-cua-dai-hoc-dong-a-da-nang--du-thao--27699