Mục tiêu đào tạo

 

Chương trình đào tạo ngành Kế toán đào tạo SV có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán; Có tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, kỹ năng tin học, ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; SV tốt nghiệp ra trường có năng lực thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, tài chính, kiểm toán ở các tổ chức trong và ngoài nước.

Cụ thể:

1. Kiến thức

 • Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên xã hội trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán.
 • Vận dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán để tổ chức được công tác kế toán doanh nghiệp; có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

2. Kỹ năng

 • Có các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 để thực hiện được các công việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

 • Có khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong các hoạt động chuyên môn. Đồng thời có ý thức tuân thủ văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

 

Chuẩn đầu ra (CĐR)

 

Sinh viên ngành Kế toán khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

 1. Vận dụng được kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế và pháp luật.
 2. Vận dụng được kiến thức về kế toán, tài chính, kiểm toán.
 3. Tổ chức được công tác kế toán doanh nghiệp.
 4. Đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 5. Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.
 6. Có kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong công việc kế toán.
 7. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công việc kế toán, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.
 8. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền thông.
 9. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 10. Có kỹ năng khởi nghiệp.
 11. Có ý thức tuân thủ văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp.
 12. Có tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

 

Xem thông tin chi tiết về CTĐT2018 TẠI ĐÂY

 

Xem thông tin chi tiết về đề cương HP2018 TẠI ĐÂY

 

Xem thông tin chi tiết về CTĐT2020 TẠI ĐÂY

 

Xem thông tin chi tiết về đề cương HP2020 TẠI ĐÂY