Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Tài chính - Kế toán

Số điện thoại: 0236.3828.552

Trương Văn Trí

0934.001.336

Phạm Thị Nhung

01669.152.383