LÝ DO BẠN NÊN HỌC KẾ TOÁN TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾNTheo định hướng ứng dụng và nghề nghiệp, hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm. SV học sâu về chuyên môn Kế toán và cả chuyên môn quản lý tài chính là rất cần thiết cho mỗi doanh nghiệp
 • ỨNG DỤNG VÀ THỰC HÀNH THỰC NGHIỆPSinh viên học và làm thông qua 2 kì làm việc tại Doanh nghiệp. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CB GVSinh viên được học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dưới sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên và cán bộ Nhà trường
 • MÔI TRƯỜNG HỌC TẬPTrải nghiệm 4 năm SV tại Thành phố đáng sống Việt Nam : ĐẸP, THÂN THIỆN, AN NINH, CHI PHÍ HỢP LÝ, NGÔI TRƯỜNG ĐẸP
 • CƠ HỘI VIỆC LÀMSinh viên được chọn cơ hội làm việc tại Nhật để đăng ký học tiếng Nhật ngay từ đầu khóa học hoặc làm việc tại các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh qua TT giới thiệu việc làm của Nhà trường tại TP HCM hay tại ĐN-Miền Trung
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN BẬC ĐẠI HỌC GỒM:

   

  • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Kế toán được thiết kế theo quy định của Bộ GDĐT và  nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 132 tín chỉ, được phân bổ 8 học kỳ mỗi học kỳ là 16 tín chỉ, riêng học kỳ thứ 8 là 18 tín chỉ. 
  • Chương trình ngoại ngữ theo quy định của BGD& ĐT đối với  SV bậc ĐH để đạt năng lực đầu ra về ngoại ngữ tương được 500 TOEIC. SV được học là 38 tín. Phần này nếu SV đã đạt rồi thì được miễn học. SV chưa đạt thì đăng ký học 1 trong 4 ngoại ngữ tại Trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường ngay từ đầu khóa học, nhất là đối với SV đăng ký đi làm việc tại Nhật. Phần ngoại ngữ có học phí hỗ trợ bằng 50% học phí chuyên môn
  • Ngoài ra, còn có Chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của BGD là 11 tín chỉ do trường Quân sự thành phố đào tạo cho SV là thanh niên, cũng có học phí hổ trợ như ngoại ngữ
  • Học phí được ổn định cho toàn khóa cho dù có dịch bệnh hoặc học online, hoặc Nhà trường có tăng thêm nội dung số tín chỉ cũng không tăng học phí và được quyết toán vào cuối khóa học
  • Tất cả các phần nội dung chương trình trên được phân bổ 8 học kỳ  và 3 kỳ hè ở năm 1, năm 2 và năm 3.
  • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Cử nhân.

NĂM HỌC

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

Năm 1

Giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

Kĩ năng phương pháp học ĐH

Tin học

Ngoại Ngữ

Kiến thức cơ sở ngành,

Kiến thức cơ sở khối ngành

Năng lực đầu ra:

- Các môn học đại cương giúp Sv có các kỹ năng của thế kỷ 21 (kỹ năng giải qyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa kỹ năng truyền thông) và các kỹ năng nghề nghiệp đặc thù. Có phẩm chất đạo đức NN để phục vụ cho DN và phụng sự XH, có tinh thần sẻ chia, có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa, năng lực tự học và học tập suốt đời.

- Các môn cơ sở khối ngành mang đến khả năng vận dụng các kiến thức về kế toán, thống kê và pháp luật thuế vào công tác kế tóan.

Năm 2

Ngoại ngữ

Năng lực đầu ra: Sv đạt năng lực NN TOEIC 500 vào năm 3

Quản lý dự án & Khởi nghiệp & Nghiên cứu khoa học

Năng lực đầu ra:

- SV có khả năng khởi nghiệp 1 dự án cá nhân

- SV có khả năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học

KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT

- Đề án 1: làm nghiệp vụ kế toán VT cho 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 2: làm nghiệp vụ kế toán bao gồm 2 NV thành phần TSCĐ, TL cho 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 3: thực hiện nghiệp vụ kế toán giá thành.

- Đề án 4: thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng, KT thuế cho 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 5: thực hiện nghiệp vụ kế toán thanh toán, kế toán đầu tư cho 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 6: thực hiện nghiệp vụ kế toán công nợ cho 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo.

Năng lực đầu ra: SV có khả năng thực hiện được các công việc của kế toán phần hành (Kế toán vật tư, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương, kế toán tiền mặt, kế toán TGNH, kế toán công nợ, kế toán đầu tư, kế toán giá thành…)   trong 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo của khoa TCKT.

Thi đánh giá NLNN Kế toán DN sản xuất:

1. Thi kế toán viên lập chứng từ thành thạo.

2. Thi kế toán viên ghi sổ kế toán thành thạo.

3. Thi Kế toán viên giỏi, thực hiện được các công việc chủ yếu của kế toán phần hành (Kế toán VT, kế toán TSCĐ, Kế toán tiền lương, Kế toán CP, KT bán hàng ....) trong 1 DNSX tại Phòng thực hành kế toán ảo của khoa TCKT bằng phương thức thủ công

KẾ TOÁN CÁC ĐON VỊ KHÁC

- Đề án 7: thực hiện nghiệp vụ kế toán cho 1 DNVVN tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 8: thực hiện nghiệp vụ kế toán cho 1 DNTM&XL tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 9: thực hiện nghiệp vụ kế toán cho 1 Công ty cổ phần tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 10: thực hiện nghiệp vụ kế toán cho 1 đơn vị HCSN tại Phòng thực hành kế toán ảo.

- Đề án 11: thực hiện nghiệp vụ kế toán cho 1 đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế tại Phòng thực hành kế toán ảo.

Năng lực đầu ra: SV có khả năng thực hiện được các công việc của kế toán phần hành trong các đơn vị khác (DNVVN, HCSN, XL, CP…) tại Phòng thực hành kế toán.

Thi đánh giá NLNN Kế toán các đon vị khác: thực hiện được các công việc của kế toán phần hành trong các đơn vị khác (DNVVN, HCSN, XL, CP…) theo các đề tài tại Phòng thực hành kế toán ảo của khoa TCKT.

Đi làm tại DN (3 tháng)

- Lập chứng từ tại đơn vị thực tập

- Ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp tại đơn vị thực tập

- Lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế tại đơn vị thực tập

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán tại đơn vị thực tập
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế

Năm 3

&

năm 4

Ngoại Ngữ

Năng lực đầu ra: SV đạt chuẩn NL Ngoại Ngữ TOEIC 500.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

-Đề án 12: thực hiện lập BCQT cho 1 DN có quy mô nhỏ và vừa tại Phòng thực hành kế toán ảo.

-Đề án 13: thực hiện lập BCTC, BC thuế cho 1 DN cho quy mô nhỏ và vừa tại Phòng thực hành kế toán ảo.

-Đề án 14: thực hiện kế toán tổng hợp cho 1 DN cho quy mô nhỏ và vừa (số lượng NV từ 50-100 NV/ tháng) bằng phần mềm kế toán Misa.

-Đề án 15: thực hiện kế toán tổng hợp cho 1 DN cho quy mô nhỏ và vừa (số lượng NV từ 50-100 NV/ tháng) bằng công cụ Excel.

Năng lực đầu ra: SV thực hiện được công việc kế toán tổng hợp (kế toán thủ công, kế toán máy) tại phòng thực hành kế toán/phòng máy/Đơn vị thực tập.

Thi đánh giá NLNN:

Đề án khởi nghiệp lần 1: tổ chức dịch vụ tư vấn kế toán, thuế, lập BC thuế, BCTC cho các DN có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà nẵng vào kỳ hè năm 3.

NGÀNH PHỤ 1: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Năng lực đầu ra: SV Am hiểu tình hình tài chính và phân tích được tình hình tài chính trong DN để tối ưu hoá tình hình tài chính của DN, đề xuất giải pháp quản lý TC hiệu quả cho DN.

Đề án khởi nghiệp lần 2: Tổ chức được 1 trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp tài chính cho các DN có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn TP Đà nẵng vào học kỳ 7

Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp

SV chọn đi làm intership tại Nhật 1 năm

SV chọn đi làm tại doanh nghiệp trong nước từ 4-6 tháng

 

Link tải về Chương trình đào tạo đầy đủ ngành Kế toán