Tài chính - Ngân hàng

1.  Mô tả tóm tắt về ngành Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ngoài việc đào tạo sinh viên có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt. Chương trình đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, có kiến thức chuyên sâu về tài chính - ngân hàng; và áp dụng được kiến thức tích lũy về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính; có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính; cũng như thành thạo các nghiệp vụ về Kế toán và Ngân hàng.

Các vị trí việc làm đảm nhận ngay sau khi ra trường:

 • Kế toán:
  • Kế toán tiền mặt.
  • Kế toán kho.
  • Kế toán tài sản cố định.
  • Kế toán bán hàng.
  • Kế toán tiền lương.
  • Kế toán giá thành.
  • Kế toán thuế.
  • Kiểm toán.
 • Tài chính:
  • Chuyên viên giao dịch và lưu ký.
  • Chuyên viên tư vấn tài chính.
  • Chuyên viên phân tích tài chính.
  • Chuyên viên quản trị rủi ro.
  • Chuyên viên đầu tư tài chính.
  • Chuyên viên tài chính tại doanh nghiệp.
  • Biên tập viên tài chính công ty truyền thông.
 • Ngân hàng:
  • Giao dịch viên.
  • CV QHKH cá nhân.
  • CV QHKH doanh nghiệp.
  • CV thanh toán quốc tế.
  • CV tín dụng.
  • Kiếm soát viên.

2.  Cấu trúc và thời lượng chương trình đạt chuẩn đầu ra (CĐR) (Không tính GDTC-QP)

Mã HP Tên học phần CĐR và các kỳ thi đánh giá năng lực
A. PHẦN CHUNG
Lý luận Chính trị
 • Có thái độ tích cực trong công việc và cuộc sống;
 • Có khả năng tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Có KN lãnh đạo;
 • Thực hiện tốt văn hóa tổ chức, văn hóa ĐHĐA;
 • SV tham gia ≥ 4 hoạt động vì cộng đồng/khóa học.

Thi: Thi thuyết trình Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

PHIL3001 Triết học Mac-Lênin
PHIL2002 Kinh tế chính trị Mac-Lênin
PHIL2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học
PHIL2004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
PHIL2005 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỹ năng
 • KN Làm việc nhóm
 • KN quản lý thời gian
 • KN lập kế hoạch học chủ động, có chiến lược và xác định mục tiêu học tập
 • Am hiểu kiến thức về 4.0
 • Soạn thảo được 32 loại VB hành chính thông dụng theo quy chuẩn
 • Có KN viết luận
 • Có kỹ năng giao tiếp, giao tiếp đa văn hóa, thuyết trình (MC)
 • SV viết được ≥ 2 bài báo khoa học/khóa và 4 báo cáo dạng khoa học về đề án viêc làm tại doanh nghiệp
 • SV đạt trong buổi phỏng vấn của doanh nghiệp

Thi: Thuyết trình, MC; Thi STVB, làm việc nhóm, sản phẩm truyền thông

SKIL1001 Phương pháp học đại học
SKIL1002 KN giao tiếp thuyết trình
SKIL2003 KN viết, soạn thảo văn bản (STVB)
SKIL2004 KN truyền thông
SKIL2005 Phương pháp nghiên cứu khoa học
SKIL1006 KN tìm việc
Tin học
 • Đạt chuẩn tin học quốc gia
 • Đạt chuẩn MOS Excel ≥ 650 điểm

Thi: Chuẩn ứng dụng tin học quốc gia; Thi chuẩn MOS Excel

INFO2001 Chuẩn ứng dụng CNTT
INFO2003 Chuẩn MOS Excel
Ngoại ngữ
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh ở trình độ TC trong năm 2.
 • Đạt chuẩn TOEIC 450 điểm
 • Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (hàng HK)

ENGL2001 Pronunciation 1
ENGL2002 Pronunciation 2
ENGL3003 Communication 1
ENGL3004 Communication 2
ENGL3005 Communication 3
ENGL3006 Communication 4
ENGL3007 Communication 5
ENGL4008 English for TOEIC 1
ENGL4009 English for TOEIC 2
ENGL4010 English for TOEIC 3
ENGL4011 English for TOEIC 4
ENGL3012 English for TOEIC 5
BAFI3036 English for Finance & Banking
B. PHẦN CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP
Kiến thức Khoa học tự nhiên - Xã hội
 • Có kiến thức cơ bản về Luật.
 • Học tư duy, các kỹ năng tính toán và kiến thức toán áp dụng cho các học phần chuyên môn thông qua các môn toán nền tảng.

Thi: trắc nghiệm các kiến thức cở bản, và các bài tập tính toán cụ thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức toán.

GLAW1001 Pháp luật 1
MATH3001 Toán cao cấp
MATH3002 Toán Xác suất - Thống kê
Kiến thức cơ sở ngành
 • Am hiểu các kiến thức cơ sở về các yếu tố vĩ mô và vi mô của nền kinh tế ảnh hưởng như thế nào lên thị trường tài chính và ngân hàng nói riêng, và nền kinh tế nói chung.
 • Nắm được quy định luật cơ bản về kinh tế, phục vụ cho công việc chuyên môn.
 • Có kỹ năng tổng hợp và xử lý số liệu bằng việc sử dụng và phần mềm chuyên dụng

Thi: tự luận và thực hành cho các học phần cơ sở, đảm bảo nắm vững các yêu cầu và cđr của các học phần.

MRKG2004 Phần mềm SPSS
BUSM3003 Kinh tế vi mô
BUSM3004 Kinh tế vĩ mô
BLAW2001 Luật kinh tế
Module 1: Kế toán
 • Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán tổng hợp cho DN vừa và nhỏ;
 • Kiểm soát tài chính nội bộ, các công việc giao dịch và kiểm soát với ngân hàng;
 • Điều phối và hỗ trợ quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán ngoài;
 • Phân tích, tổng hợp và diễn giải dữ liệu tài chính (vốn, doanh thu, chi phí, dòng tiền, khấu hao, thuế…)
 • Lập các chứng từ kế toán chính xác theo từng nghiệp vụ;
 • Lập báo cáo tài chính, kê khai thuế, quản lý và kiểm tra dòng vốn, chi phí, kế hoạch ngân sách dự phòng.

Thi: tự luận và bài tập lớn, kiểm tra việc hiểu các kiến thức chuyên môn và khả năng áp dụng vào các bài tập mô phỏng các tình huống thực tiễn. Thực hành các kiến thức và kỹ năng vào các nghiệp vụ kế toán.

ACCO3003 Thuế Nhà Nước
ACCO4005 Nguyên lý kế toán
ACCO3013 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
ACCO3028 Kế toán tài chính 1
ACCO3029 Kế toán tài chính 2
ACCO4030 Thực hành kế toán tài chính
Module 2: Tài chính
 • Tư vấn tài chính, thuế, bảo hiểm…cho DN, cá nhân.
 • Phân tích và đánh giá hiệu quá việc phân bổ và sử dụng các nguồn vốn/ dòng tiền;
 • Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa vào các chỉ số tài chính, việc sử dụng vốn, quản lý chi phí;
 • Phân tích định lượng và thẩm định các dự án đầu tư; đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư.
 • Phân tích rủi ro tài chính và đề xuất mô hình dự báo và quản trị rủi ro.

Thi: tự luận, bài tập lớn và thuyết trình nhóm về các case cụ thể liên quan đến tài chính/ kinh doanh và kinh tế Việt Nam và thế giới; yêu cầu sinh viên áp dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành đã học được.

BAFI3021 Lý thuyết tài chính tiền tệ
BAFI3022 Tài chính doanh nghiệp
BAFI3023 Tài chính quốc tế
BAFI3024 Phân tích hoạt động kinh doanh
BAFI3025 Định giá tài sản
BAFI2026 Quản trị rủi ro tài chính
BUSM3009 Quản trị chiến lược
BAFI3027 Đầu tư & Quản trị danh mục đầu tư
MRKG2003 Marketing Research
Module 3: Kế toán & Tài chính & Ngân hàng (Tích hợp)
 • Phân tích nguồn vốn của NHTM cũng như các biện pháp quản lý nguồn vốn của NHTM, đề xuất giải pháp gia tăng vốn cho NHTM và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại ngồn vốn.
 • Thực hiện huy động vốn (qua tiền gởi, hoặc qua việc phát hành các giấy tờ có giá), nghiệp vụ tín dụng (cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng DN, nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán, cho thuê tài chính và bảo lãnh).
 • Lập các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại NHTM.
 • Thực hiện được các nghiệp vụ xếp hạng tín dụng và hoạt động bảo lãnh tại các NHTM Việt Nam.

Thi: tự luận và trách nghiệm các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng; thuyết trình và thực hành mô phỏng các tình huống thực tế tại ngân hàng và các định chế tài chính.

BAFI3031 Nghiệp vụ NHTM 1
BAFI3032 Nghiệp vụ NHTM 2
BAFI3033 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng
BAFI3034 Thanh toán quốc tế
BAFI3035 Quản trị NHTM
Extended Module (SV chọn 1 hoặc 2)
 • Lập kế hoạch kinh doanh, mục tiêu kinh doanh; truyền đạt định hướng và mục tiêu kinh doanh cũng như quản lý, sắp xếp và phân công công việc.
 • Kế hoạch về ngân sách và doanh thu.
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng.

Thi: kết thúc học phần đạt năng lực theo CĐR yêu cầu.

  1. Quản trị kinh doanh
MRKG2010 Quản trị quan hệ khách hàng
COMM2004 Truyền thông trong Kinh doanh
BUSM2018 Social Marketing
  2. Kiểm toán
ADIT3001 Lý thuyết kiểm toán
ADIT3002 Kiểm toán tài chính
Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp
 • Áp dụng các kiến thức và kỹ năng vào các nghiệp vụ Kế toán/Tài chính/Ngân hàng cụ thể tại DN, các định chế tài chính và Ngân hàng thương mại.
 • Viết khóa luận tổng hợp các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy từ DN, tổng hợp và phân tích một hoặc vài vấn đề chuyên sâu, có thể mở rộng thành một nghiên cứu liên quan Tài chính - Kế toán, Kinh tế.
BAFI4020 Thực tập nghề nghiệp: Kế toán/ Tài chính
BAFI7036 Thực tập nghề nghiệp: Tài chính/ Ngân hàng
BAFI7040 Thực tập/ Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp